Zpět na katalog book
K. J. Erben, sbírka Kytice
František Skála

Záhořovo lože

V limitovaném nákladu 65 kusů

48 900,- Kč
Koupit

V prodeji od 1.11.2017.

I zařičel Satan poslední své slovo:
„Uvrzte jeho v lože Záhořovo!“

Výjimečné vydání básně Karla Jaromíra Erbena Záhořovo lože připravilo nakladatelství Teapot na podzim 2017 pro každého, kdo má cit pro dobrou poezii, nádherné obrazy a krásné knihy. Originální vydání edice s pěti suchými jehlami Františka Skály vychází v roce 2017, tedy 164 let po prvním vydání jediné autorovy básnické sbírky Kytice z pověstí národních. Naše bibliofilie je vydána v počtu pouhých 65 číslovaných a signovaných ručně vázaných výtisků.

Záhořovo lože je otloukánek Kytice: ač báseň vznikala dlouho, nepatří k nejznámějším číslům sbírky. Bývá na ni zapomínáno. Přitom v celku knihu má unikátní postavení, například je prosta ženských postav, navíc žánrově spíš než v Kytici obvyklé pověsti odpovídá legendě. Ta přitom nemohla být v Čechách neznámá, neboť příběh o hříšném raubířovi, na kterého jsou v pekle nachystána ukrutná muka, pojmenovaná jeho jménem, a který na toto zjištění reaguje přísným pokáním a vírou v Boží odpuštění, není ani v moderní české literatuře neznámý. Připomíná ho například Jan Drda ve svých Hrátkách s čertem. Sám Erben ke své básni (stejně jako k ostatním v Kytici) přičinil takové poznamenání:

Záhořovo lože

Pověst v Čechách, v Polště i v Lužici známá. České jméno Záhoř zastupuje v polské pověsti Madej a v lužické Lipskulijan. Obsah i směr té pověsti vykazuje původ její v počátek časů křesťanských.

„Nuže ať obejme pekelnou děvu.“

Letopiscové čeští dávají zprávu o jistém usmrcujícím stroji, železná panna nazvaném, jímžto šlechticové, kterých soud katu v ruce vydati nechtěl, pro zločiny své byli odpravováni. Taková železná panna stála také někdy v síni Bílé věže v Praze.

„Vznášejí se dvě holubice bílé.“

Každý kus našeho vydání je originál:
Stojí za ním originální koncept grafičky Johany Kratochvílové ze studia Signatura a ovšem precizní řemeslné (to jest ruční) zpracování knihy. Aby výsledek podepřel skutečnost, že jde o knihu, jež si zahrává s peklem, nese jeho otisk: pro obálku byl vytvořen originální cejch, jenž je do ní vypálen, a zároveň výtvarně obálku dotvářejí stopy rozhozených řeřavých uhlíků. Každý výtisk se tedy od ostatních liší a je naprostým unikátem.

O tvůrcích:
Odpovědný redaktor: Lukáš Novosad
Koncepce, typografie a výtvarná redakce Johana Kratochvílová, Studio signatura.cz
Roku 2017 vydává nakladatelství Teapot s. r. o. (www.tpot.cz) v Praze jako čtvrtý svazek edice Bonaventura v nákladu 65 číslovaných a signovaných výtisků.

Objednejte si knihu do vlastní sbírky nebo jako jedinečný dárek.

Můžete se vrátit k objednávce nebo nám zavolat na 724 222 267.